28 pro 2022

JAVNI POZIV ZA ODABIR ODREĐENOG PODRUČJA ZA PROVOĐENJE KOMASACIJE U SKLADU S PROGRAMOM KOMASACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA DO 2026. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine.

Svrha Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 23. prosinca 2022. godine, je financiranje provođenja komasacije poljoprivrednog zemljišta na određenom području koje je odabrano kao komasacijsko područje.

Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnju i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza, a čime se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprijeđenje ruralnih prostora.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba kojim prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište za odabir određenih područja kao komasacijskih područja na kojima će se provoditi komasacija prema odredbama Zakona iz dostupnih financijskih sredstava u skladu s Programom.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu na Javni poziv, a prijava može obuhvaćati jedno ili više određenih područja poljoprivrednog zemljišta koje je dio poljoprivrednog zemljišta ili ukupno poljoprivredno zemljište jedne ili više katastarskih općina, s tim da će se prijava na novi/produženi/dopunjeni ili ispravljeni Javni poziv prema Programu iz ovoga Javnog poziva smatrati dopuna već podnesene prijave.

Zemljište iz prijave može biti na području jedne jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba ili više jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, uz uvjet da se više od 50 % istog zemljišta nalazi na području podnositelja prijave.

Javnim pozivom prema Programu planirano je razdoblje za provedbu komasacije do 2026., za okvirno dostupna financijska sredstva u iznosu od 300.000.000 kuna (39.816.842 EUR):

  • iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 250.000.000 kuna (33.180.702 EUR)
  • iz nacionalnih sredstava u iznosu od 50.000.000 kuna (6.636.140 EUR).

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta (točka 3. Programa) kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.

Rok za prijavu na Javni poziv kojom se prijavljuje određeno područje/poljoprivredno zemljište radi odabira prioritetnog područja komasacije kao komasacijskog područja na kojem će se provoditi komasacija u skladu s člankom 55. Zakona, je šest mjeseci od dana objave Javnog poziva.

 

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a kao datum podnošenja prijave smatra se dan predaje prijave poštanskom uredu ili osobnom dostavom u pisarnicu Ministarstva.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci