08 ruj 2022

JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI NA IME POTICAJA ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ODNOSNO STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo financija objavilo je Javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela pomoći iz državnog proračuna u skladu s uvjetima propisanim Odlukom o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u smislu Odluke je zajedničko obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica putem zajedničkog službenika, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajedničke ustanove, u Javnom pozivu je označeno kao Model A.

Dobrovoljno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave u smislu Odluke je dobrovoljno spajanje uređeno zakonom kojim se utvrđuje područno ustrojstvo Republike Hrvatske i pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u Javnom pozivu je označeno kao Model B.

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći za dobrovoljno funkcionalno spajanje kod Modela A imaju jedinice lokalne samouprave koje:

  1. sklope i provode sporazum o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga putem zajedničkog službenika,
  2. sklope i provode sporazum o ustrojavanju zajedničkog upravnog odjela ili službe,
  3. zajednički organiziraju obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga putem trgovačkog društva ili zajedničke ustanove (najmanje dvije jedinice).

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći za dobrovoljno stvarno spajanje kod Modela B imaju jedinice lokalne samouprave koje se odluče dobrovoljno spojiti pripajanjem područja jedne ili više jedinica lokalne samouprave drugoj jedinici lokalne samouprave sukladno zakonu kojim se utvrđuje područno ustrojstvo Republike Hrvatske i pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv nije ograničen.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci