28 svi 2022

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA KOJE OSIGURAVAJU UKLJUČIVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI/STRUČNOGA KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA U NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ZA 2022./2023. ŠKOLSKU GODINU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu.

Ciljevi Javnog poziva su:

 • osigurati uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u svrhu pružanja potpore tijekom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnome procesu (pomoćnik u nastavi) odnosno u svrhu pružanja komunikacijske potpore gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskome jeziku te
 • podržati projekte udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnoga procesa.

Prioritet ovog Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi s:

 1. učenicima s teškoćama u razvoju koji su imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi preko projekata udruga u 2021./2022. školskoj godini, a nije im osiguran pomoćnik u nastavi natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2022./2023.;
 2. učenicima s teškoćama u razvoju koji se školuju u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Prioritet ovoga javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada stručnoga komunikacijskog posrednika s:

 1. učenicima s teškoćama u razvoju (gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenici) koji su imali osiguranu komunikacijsku potporu stručnoga komunikacijskog posrednika preko projekata udruga u 2021./2022. školskoj godini, a nije im osiguran stručni komunikacijski posrednik natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2022./2023.;
 2. učenicima s teškoćama u razvoju (gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenici) koji se školuju u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:

 • čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj;
 • koja je registrirana prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19) i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
 • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije (2) godine, zaključno s danom objave natječaja;
 • koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju pružanja usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju;
 • koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje;
 • koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koji vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
 • koja je projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

U svrhu provođenja obavezno je partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi stručnoga komunikacijskog posrednik u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Prihvatljiva aktivnost ovog Javnog poziva je uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2022. godine do 1. srpnja 2023. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 26.020.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 1. srpnja 2022. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci