11 svi 2022

NACIONALNI PLAN RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA DO 2030. U POSTUPKU E-SAVJETOVANJA

Ministarstvo poljoprivrede je u postupak e-Savjetovanja uputilo Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine i Akcijski plana provedbe za...

[ Pročitaj više... ]
11 svi 2022

STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU – DUNAVSKO VIJEĆE MLADIH (DANUBE YOUTH COUNCIL)

Strategija EU za dunavsku regiju obuhvaća 14 zemalja dunavskog riječnog sliva. Strategija u okviru Kohezijske politike kroz europsku teritorijalnu suradnju pruža podršku transnacionalnoj suradnji svih država Strategije s ciljem...

[ Pročitaj više... ]