01 ožu 2021

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA OBJAVILO POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA KOJI POTIČU ČITANJE I RAZVOJ ČITATELJSKE PUBLIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Cilj Poziva za predlaganje programa je povećanje broja i vidljivosti Programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja i poticanje čitateljskih navika među građanima svih dobi, razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju, dostupnost kulturnim i umjetničkim sadržajima vezanim za čitanje i književnost i kreiranje procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi čitanja i umjetnosti, učiniti čitanje dostupnijim, prepoznajući različitost potreba čitateljske publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj poticanje čitanja:

  • aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju,
  • stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju,
  • omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.),
  • povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.),
  • istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljne skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup), aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu,
  • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim, ali i inozemnim i međunarodnim inicijativama,
  • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima,
  • poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike osmišljavanjem i provođenjem inovativnih pristupa komunikacije.

Prihvatljivi podnositelji prijave temeljem Poziva su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području RH, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Prihvatljivo razdoblje provedbe Programa je tijekom 2021. godine.

Minimalni iznos potpore je 20.000,00 kn, a maksimalni do 100.000,00 kn. Predlagatelj ima pravo prijaviti najviše jedan Program.

Zahtjevi temeljem Poziva zaprimaju se zaključno s datumom 26. ožujka 2021. godine.

Više informacija Pozivu i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci