03 ožu 2021

JAVNI POZIV – SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Koprivničko-križevačke županije raspisuje Javni poziv za tekući projekt T100050 – Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave. Korisnici sufinanciranja su JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti...

[ Pročitaj više... ]
03 ožu 2021

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA POPULARIZACIJU STEM-A; PITANJA I ODGOVORI

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Podsjećamo, poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije...

[ Pročitaj više... ]
03 ožu 2021

POVEĆANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.2.1. NA 462 MILIJUNA KUNA

Ministarstvo poljoprivrede je radi velikog broja prijavljenih kvalitetnih projekata donijelo odluku o povećanju sredstava za Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ za 162 milijuna...

[ Pročitaj više... ]
03 ožu 2021

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU IV.4. “PRERADA PROIZVODA RIBARTSVA I AKVAKULTURE”

Objavljen je novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata...

[ Pročitaj više... ]