30 lis 2020

OTVOREN TRAJNI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 2“

U okviru Europskog socijalnog fonda objavljen je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti...

[ Pročitaj više... ]
30 lis 2020

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA SA SVOJSTVOM KULTURNOG DOBRA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za energetsku obnovu vanjske...

[ Pročitaj više... ]
30 lis 2020

KATALOG INVESTICIJA I POTENCIJALNIH EU PROJEKATA SEKTORA TURIZMA I SPORTA

Ako ste dionik sektora turizma i/ili sporta (d.o.o., d.d., s.d.d., udruga, ustanova, zadruga…)  ili JLP(R)S (općina, grad, županija) koja ima pripremljeni projekt u djelatnosti sektora turizma i sporta, molimo vas da popunjavanjem...

[ Pročitaj više... ]
30 lis 2020

OBJAVLJEN VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA ZA MJERU 21 ZA MSP-OVE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ MJERA 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i...

[ Pročitaj više... ]
30 lis 2020

OBJAVLJEN VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA ZA MJERU 21 ZA POLJOPRIVREDNIKE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ MJERA 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i...

[ Pročitaj više... ]