30 lis 2020

KATALOG INVESTICIJA I POTENCIJALNIH EU PROJEKATA SEKTORA TURIZMA I SPORTA

Ako ste dionik sektora turizma i/ili sporta (d.o.o., d.d., s.d.d., udruga, ustanova, zadruga…)  ili JLP(R)S (općina, grad, županija) koja ima pripremljeni projekt u djelatnosti sektora turizma i sporta, molimo vas da popunjavanjem obrasca na linku https://e-upitnik.gov.hr/index.php/475242/lang-hr dostavite informacije o projektnom prijedlogu koji bi mogao biti prihvatljiv za financiranje iz EU fondova. Ministarstvo turizma i sporta traženjem ovih informacija ni na koji način ne jamči da će predloženi projekti biti financirani.

Procijenjeno vrijeme za popunjavanje upitnika je do 10 minuta. Predlagatelji za svaki projektni prijedlog popunjava zaseban upitnik.

Za više informacija kliknite na link gdje se popunjava obrazac https://e-upitnik.gov.hr/index.php/475242/lang-hr.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci