01 kol 2019

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU OBJAVILO JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIM ZA FINANCIJSKU POTPORU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Posebni ciljevi Poziva su:

  • poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema,
  • podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici,
  • poticanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Prihvatljivi prijavitelji su: udruga ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja prijavljuje projekt u okviru ovog Poziva, nositelj projekta.  

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 8.200.000,00 kuna.

Prioritetna područja Poziva su:

1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška

3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje

4. Mladi u ruralnim sredinama

5. Lokalni i regionalni programi za mlade.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 30. kolovoza 2019. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/11087

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci