02 kol 2019

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je obavijest o zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

S danom 01. kolovoza 2019. godine Javni poziv je zatvoren s obzirom da je ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru Javnog poziva dosegnuo planirani iznos raspoloživih sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Pristup%20informacijama/Javni%20pozivi%20i%20natje%C4%8Daji//Obavijes
t%20o%20zatvaranju%20Javnog%20poziva%20za%20dodjelu%20sredstava_010819.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci