31 srp 2019

PORI REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA U IZNOSU OD 17 MILIJUNA KUNA ZA PRUŽANJE BESPLATNE STRUČNE POMOĆI U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA ZA JAVNOPRAVNA TIJELA S PODRUČJA KKŽ

U prostorima Koprivničko-križevačke županije danas, 31. srpnja 2019. godine, održana je konferencija za medije na kojoj je između ostalog predstavljen novi projekt PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije „UZ PORU PO POTPORU“. PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije krajem prošle godine uspješno je provela zahtjevni postupak reakreditacije statusa regionalnog koordinatora što je bio preduvjet za kandidiranje za bespovratna sredstva za daljnji rad PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije. Tako je u ožujku ove godine prijavljen projektni prijedlog „UZ PORU PO POTPORU“ na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Ukupna vrijednost projekta je 20.016.687,79 kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava 17.014.184,53 kune.

Nakon evaluacije i donošenja Odluke o odobrenju projekta i financiranju s danom 18. srpnja 2019. godine od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 17.014.184,53 kune.

Dodijeljena bespovratna sredstva namijenjena su za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih EU projekata te koordinaciju i izradu županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata za područje Koprivničko-križevačke županije. U okviru navedenog projekta provodit će se i aktivnosti informiranja o aktualnim EU natječajima te edukacije na aktualne teme povezane s korištenjem EU sredstava, a s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Koprivničko-križevačke županije.

Dodatna važnost ovog projekta za PORU Regionalnu razvojnu agenciju Koprivničko-križevačke županije je u tome što se ovim bespovratnim sredstvima osiguravaju financijska sredstva potrebna za poslovanje i daljnji razvoj PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u idućih pet godina, ali i jačanje kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za pripremu i provedbu EU projekata.

Važnost ovog projekta za Koprivničko-križevačku županiju je u tome što se nastavlja trend smanjivanja troškova rada PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u županijskom proračunu te će se u kontinuitetu osigurati besplatna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata za županiju, jedinice lokalne samouprave i ostala javnopravna tijela s područja Koprivničko-križevačke županije.

Podsjetimo, samo u 2018. godini PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije uz provedbu vlastitih 13 EU projekata u statusu nositelja ili partnera čija je vrijednost 135,8 milijuna kuna, pružila je stručnu pomoć javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi ukupno 51 projekta vrijednosti 217 milijuna kuna, dok je u prvoj polovici 2019. godine pružena stručna pomoć u pripremi i provedbi 25 projekata ukupne vrijednosti 146,4 milijuna kuna za dvadesetak korisnika. Pripremljeni projekti i projekti čija je priprema u tijeku obuhvaćaju najvećim dijelom infrastrukturne projekte obnove i nadogradnje građevina iz područja kulturne baštine, turizma, socijalne skrbi, kao i projekte vezane uz kulturno-turističke manifestacije, dok projekti u provedbi obuhvaćaju nastavak provedbe aktivnosti energetske obnove ustanova predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, kao i nastavak provedbe aktivnosti u projektima iz Programa ZAŽELI te dovršetak aktivnosti u projektima asfaltiranja nerazvrstanih cesta iz Programa ruralnog razvoja.

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i druga javnopravna tijela da u još većem intenzitetu koriste stručnu pomoć PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u pripremi i provedbi EU projekata.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci