01 kol.

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU OBJAVILO JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIM ZA FINANCIJSKU POTPORU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i...

[ Pročitaj više... ]