12 pro 2018

U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „ATM FOR SMEs“ RAZVOJNA AGENCIJA PORA KKŽ IZRADIT ĆE AKCIJSKI PLAN

atm2

Razvojna agencija PORA KKŽ u srijedu 12. prosinca 2018. godine održala je šesti po redu sastanak lokalnih dionika u okviru provedbe projekta „ATM for SME’s – pristup mikrofinanciranju za malo i srednje poduzetništvo“. Radi se o projektu koji je odobren u okviru programa suradnje INTERREG EUROPE i financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnoj vrijednosti 1,622 mil. EUR.
Vodeći partner u projektu je Fejér Enterprise Agency iz Mađarske, a u projektu uz vodećeg partnera sudjeluje još 9 partnera iz 8 europskih država: Ministarstvo za nacionalno gospodarstvo iz Mađarske, Europski poslovni inovacijski centar Burgos (CEEIBurgos) iz Španjolske, KIZ SINNOVA tvrtka za društvene inovacije iz Njemačke, Zaklada za razvoj poduzetništva županije Zala iz Mađarske, Autonomna regija Sardinije iz Italije, Mikrofinanciranje Norveška, Świętokrzyskie Region – Marshal Ured Świętokrzyskie regije iz Poljske, Europska mreža za mikrofinanciranje iz Belgije i Razvojna agencija PORA KKŽ iz Hrvatske.

Sastanak je vodila voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj dr.sc. Tihana Kraljić, a Maja Belković Došen, projekt menadžer za razvojne projekte u Razvojnoj agenciji PORA KKŽ prezentirala je iskustva sa studijskog putovanja koje je održano u organizaciji Razvojne agencije PORE KKŽ od 15. do 17. listopada 2018. godine u Hrvatskoj. Iskoristila je prigodu da se zahvali svim dionicima koji su pomogli u organizaciji ovog studijskog putovanja za koje projektni partneri imaju samo riječi hvale.
Glavna tema sastanka bio je Akcijski plan koji će se izraditi u okviru projekta, a koji sadrži akcijske mjere za razvoj i poboljšanje sustavne podrške MSP i mikro financiranja MSP na području Koprivničko-križevačke županije.
U oblikovanju akcijskih mjera ovog Akcijskoga plana uzeto je u obzir to što je Hrvatska od 2000. do 2012. godine uspješno provodila nacionalne programe poticanja razvoja MSP prema iskustvima i dobroj praksi Europske unije, a u kojima je velik dio operativne provedbe mjera bio u djelokrugu županija i razvojnih agencija. Od 2013. godine programi su prilagođeni uvjetima i pravilima koji vrijede za korištenje EU fondova, dok se od 2016. godine sustav potpora MSP-ima temelji se na Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Raspravljalo se o predloženih 10 akcijskih mjera i to:

1. Mjera 1 – Županijski Program kreditiranja mikro i malih poduzetnika uz subvencije kamata i jamstva
2. Mjera 2 – Osnivanje županijskog stručnog tijela i koordinacije za MSP
3. Mjera 3 – Praćenje i istraživanje institucionalnih rješenja mikro financiranja
4. Mjera 4 – Praćenje i istraživanje alternativnih izvora mikro financiranja i novih oblika mikro poduzetništva
5. Mjera 5 – Županijski program potpora mikro i malim poduzetnicima
6. Mjera 6 – Jačanje kapaciteta Razvojne agencije PORE KKŽ
7. Mjera 7 – Obiteljsko poduzetništvo u Koprivničko-križevačkoj županiji i financijski instrumenti za preuzimanje poslovanja
8. Mjera 8 – Podravsko-prigorski pametni ured
9. Mjera 9 – Promocija i informiranje MSP
10. Mjera 10 – Nastavak aktivnosti suradnje Razvojne agencije PORE KKŽ u poticajnim mjerama, programima i izvorima financiranja na nacionalnoj razini

Zaključak je da će Akcijski plan biti dobra podloga za pokretanje aktivnosti i osiguravanje sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za njihovo financiranje.

Projekt je implementiran kroz program Interreg Europe, sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci