20 lip 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 5.2. „POTPORA ZA ULAGANJA U OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA, NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM PRILIKAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima”, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Broj projekata po pojedinom korisniku nije ograničen.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prijavitelj mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem:

  • mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika na temelju Zakona o poljoprivredi (NN, br. 30/15);
  • mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
  • ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta ( u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013);
  • mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a) za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni;
  • ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne potpore;
  • mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Prihvatljivi troškovi su:

  • prihvatljivi opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.);
  • prihvatljivi materijalni troškovi (investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja, označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti, kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i analiza tla.

Intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine do 31. listopada 2018. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci