19 lip 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 19.4.1. „TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u.

Svrha natječaja je isplata potpore za provedbu aktivnosti tekućih troškova i animacije.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove djelatnika, ureda LAG-a, uredsku opremu, troškove treninga, promotivne aktivnosti i dr. Troškovi animacije obuhvaćaju razmjenu znanja između dionika, odnosno informiranje i promidžbu, aktivnosti potrebne za provedbu animacije i sl.

Korisnici putem AGRONET-a podnose Zahtjev za isplatu za troškove nastale u obračunskom razdoblju u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koji se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

Iznimno za obračunsko razdoblje od 1. ožujka 2018. godine do 31. svibnja 2018. godine korisnici su obvezni poslati Zahtjev za isplatu do 15. srpnja 2018. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci