13 lip 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 7.4.1. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su:

  • udruge,
  • jedinice lokalne samouprave,
  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
  • lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima,
  • LAG-ovi te
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola.

Prihvatljivi projekti po sektorima su:

I. SEKTOR – DJEČJI VRTIĆI

  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića.

II. SEKTOR – ZAJEDNIČKI VATROGASNI DOMOVI

  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta.

III. SEKTOR – LOKALNA INFRASTRUKTURA

  • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje:

1. vatrogasnog doma i spremišta,

2. društvenog doma/kulturnog centra,

3. planinarskog doma i skloništa,

4. turističkog informativnog centra,

5. dječjeg igrališta,

6. sportske građevine,

7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),

8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima,

9. biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste),

10. tematskog puta i parka,

11. javne zelene površine (park i slično),

12. pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste),

13. pješačke zone,

14. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste),

15. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),

16. tržnice,

17. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste),

18. rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi,

19. rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi,

20. građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi),

21. građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Intenzitet javne potpore iznosi 80% do 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Najniža vrijednost potpore iznosi 15.000,00 EUR-a, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 1.000.000.000,00 kn.

Zahtjevi za potporu podnose se od 2. kolovoza 2018. godine do 14. rujna 2018. godine.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci