15 lip 2018

OBJAVLJEN PRVI NATJEČAJ ZA ULAGANJA U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” – provedba tipa operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”.

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva.

U okviru ovog Natječaja prihvatljivi projekti za ulaganja u sektore su:

  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade;
  • usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,

b) usluge u društvenim djelatnostima,

c) intelektualne usluge;

  • tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje;
  • turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Prihvatljivi troškovi su:

  • opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.);
  • nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem);
  • materijalni troškovi (ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata, kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme, računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine).

Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih sredstava, pri čemu se po projektu financira do 70% ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 kuna.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 EUR-a dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000,00 EUR-a u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Zahtjevi za potporu se mogu podnositi od 18. srpnja 2018. godine do 28. rujna 2018. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci