15 velj 2018

USPJEŠNA SURADNJA 9 OPĆINA I “PORE” KKŽ REZULTIRALA NOVIM PROJEKTOM PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

jacanje kapaciteta logo 214x153

Uspješna suradnja općine Novigrad Podravski kao prijavitelja i općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec i Rasinja kao projektnih partnera te „PORE“ KKŽ rezultirala je projektom pod nazivom „Zaposli pa pomozi“ koji je prijavljen na otvoreni natječaj Zaželi – Program zapošljavanja žena. Kod pripreme projektnog prijedloga stručna i savjetodavna podrška „PORE“ KKŽ pružena je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“.

Navedeni projekt ukupne je vrijednosti 6.952.057,26 kn, te će se njegovom provedbom zaposliti 49 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s područja 9 navedenih općina. Žene zaposlene unutar ovog projekta brinuti će za 220 krajnjih korisnika kojima će biti pružena podrška i pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće domova, pripremi obroka, osobnoj higijeni te posredovanju u ostvarivanju različitih prava, kao i pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima te podrška kroz razgovor, druženje i socijalno uključivanje. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a bit će financiran u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Opći cilj natječaja je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i ruralna područja, dok je specifični cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

IMG 6264

 

 

 

 

logos 1

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci