06 lis 2017

„PORA“ KKŽ POTPISALA SPORAZUM SA MINISTARSTVOM REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU TEMELJEM KOJEG JE OSTVARILA POTPORU OD 1 MILIJUN KUNA

„PORA“ KKŽ kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije potpisala je Sporazum o suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU temeljem kojeg će aktivno sudjelovati na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine kao i na provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Potpisivanje Sporazuma održano je u okviru konferencije „Dani regionalnog razvoja“ od 05. do 07. listopada 2017. godine u Šibeniku.

Temeljem navedenog Sporazuma, „PORA“ KKŽ će kao regionalni koordinator tijekom dvije godine aktivno sudjelovati u pripremi i izradi temeljnog strateškog dokumenta „Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine“ te će također aktivno provoditi Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, a putem kojeg se jedinicama lokalne i regionalne samouprave omogućuje kvalitetna priprema razvojnih projekata koji će se moći prijavljivati na natječaje u okviru ESI fondova.

Cilj Sporazuma je osnažiti ulogu regionalnih koordinatora u provođenju politika regionalnog razvoja, ojačati partnerstvo između MRRFEU i regionalnih koordinatora, kao i administrativne, financijske i materijalne kapacitete u svrhu što bolje pripreme za iduće financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova. Potpisom Sporazuma, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je „PORI“ KKŽ kao regionalnom koordinatoru za područje Koprivničko-križevačke županije odobrilo potporu u visini od 1 milijun kuna.

Ispred delegacije Koprivničko-križevačke županije koja je nazočila potpisivanju navedenog Sporazuma i konferenciji „Dani regionalnog razvoja“ prisustvovali su zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić, pročelnik za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije Marijan Štimac, voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek, ravnateljica „PORE“ KKŽ Melita Birčić sa suradnicima, načelnici općina sa suradnicima i predstavnici institucija.

 

Sibenik 3Sibenik 4Sibenik 5

Sibenik2 s ministricom 1

 

Sibenik potpis 3

 

 

 

 

  

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci