06 lis 2017

NOVI PROGRAM HBOR-a: KREDITIRANJE EU PROJEKATA RURALNOG RAZVOJA, RIBARSTVA I VINSKE OMOTNICE

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je Program „Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice“. Cilj Programa je kreditiranje projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:

  • dio projekta koji će se kandidirati za ESI fondove – prihvatljivi izdaci sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga,
  • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove prema uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga – neprihvatljivi izdaci (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita).

Korisnici kredita ovisno o načinu kreditiranja mogu biti:

  • podnositelji koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev;
  • poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa kreditiranja mogu biti korisnici kredita. Poslovne banke dužne su sredstva kredita plasirati krajnjim korisnicima u skladu s Programom.

HBOR provodi ovaj Program:

  •  kreditiranjem putem poslovnih banaka;
  •  izravnim kreditiranjem;
  •  kreditiranjem po modelu podjele rizika.

Najniži iznos kredita iznosi 80.000,00 kn. Najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja. Rok korištenja je do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i kraći, odnosno duži rok.

HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om. Kod izravnog kreditiranja, HBOR kao vlastito učešće u pravilu prihvaća najviše do 70% iznosa koje će krajnji korisnik dobiti iz ESI fondova. Kod kreditiranja putem poslovnih banaka postotak definira poslovna banka.

Kamatna stopa iznosi najmanje 1,7% godišnje (rok otplate do 10 godina) ili 1,9% godišnje (rok otplate dulji od 10 godina) primjenjivo za zahtjeve odobrene do 31.12.2018. godine.

Detaljnije informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci