18 srp 2016

OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE: PROGRAM UMJETNOST I KULTURA 54+

Ministarstvo kulture priprema javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Umjetnost i kultura 54+. Tim povodom, otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za potencijalne korisnike programa.

Ovaj poziv se priprema u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“; prioritetna os 2 – Socijalno uključivanje; Specifični cilj 9.i.1. – Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 13. 8. 2016.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci