28 srp 2016

MINISTARTVO KULTURE OBJAVILO PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

Ministarstvo kulture objavilo je Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su...

[ Pročitaj više... ]
28 srp 2016

SAFU OBJAVIO „PRIRUČNIK ZA KORISNIKE“

Obavještavamo Vas da je od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje objavljen „Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava“ u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Više...

[ Pročitaj više... ]
28 srp 2016

VODIČ ZA KORISNIKE OPERACIJE 8.6.1.

Objavljen je Vodič za korisnike operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”. Ovaj Vodič za korisnike služi kao pomoć kod pripreme dokumentacije...

[ Pročitaj više... ]