14 srp 2016

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA USKORO PROVODI PROGRAM REGIONALNIH POTPORA ZA KAPITALNA ULAGANJA U NOVE TEHNOLOGIJE

U okviru provedbe industrijske strategije 2014.-2020. Ministarstvo gospodarstva će i u 2016. godini objaviti Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u nove tehnologije.

Javni poziv u okviru navedenog programa očekuje se tijekom trećeg kvartala 2016. godine.

Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet prosječnog zadržavanja broja radnika cijelog razdoblja provedbe i završetka projekta.

U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25%, a za srednje 35% prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1.5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome programu su srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/2014), poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva, poduzetnici, uključujući i njihova povezana društva koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, poduzetnici koji su uz provedbu investicije u stanju zadržati ili povećati broj zaposlenih.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti programa mjerljivi su kroz: rast broja zaposlenih, rast prihoda, rast vrijednosti izvoza i povećanje bruto dodane vrijednosti po zaposlenom. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristiti će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta te poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta. U ocjeni poslovne sposobnosti uključene su posebnosti svih pojedinih sektora.

Informacije o natječaju, kriterijima i uvjetima prijave biti će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr).

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci