17 lip 2016

OBJAVLJENI NATJEČAJI IZ MJERE 08 ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje iz Mjere 08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” za provedbu slijedećih operacija:

– Operaciju 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”
i
– Operaciju 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

OPERACIJA 8.6.1. „MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA”

Prihvatljivi prijavitelji su:

• šumoposjednici
• udruge šumoposjednika/šumovlasnika i
• obrti, mikro, mala i srednja poduzeća

Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.

Prihvatljivi troškovi su:

• opći troškovi: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta, u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova,

• kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva,
• kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva,
• kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase,
• kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva,
• kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju,
• izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Vrijednost javne potpore po projektu iznosi od 5.000 eura do 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja do 15. studenoga 2016. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći ovdje.

OPERACIJA 8.6.2. „MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA“

Prihvatljivi prijavitelji su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva. Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.

Prihvatljivi troškovi su:

• opći troškovi: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova,
• kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva,
• kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa,
• instaliranje i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija,
• izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Vrijednost javne potpore po projektu iznosi od 10.000 eura 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.

Više informacija o Natječaju možete pronaći ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci