17 lip 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA NA TEMELJU PROGRAMA „POTPORA SKUPINAMA PROIZVOĐAČA ZA IZRADU SPECIFIKACIJE POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA ZA ZAŠTITU NAZIVA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEM

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u Narodnim novinama br. 53/16 natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na temelju Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“ za 2016. godinu.

Predmet natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Prihvatljivi korisnici sredstava su skupine proizvođača (svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

• članovi skupine su pretežito proizvođači ili prerađivači istoga proizvoda;

• skupština ili drugo mjerodavno tijelo skupine je donijelo odluku o zaštiti naziva proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet;

• skupina je potpisala predugovor/ugovor u 2015. ili 2016. godini s izrađivačem specifikacije za usluge izrade prijedloga specifikacije i izrade specifikacije, koja će se izraditi u roku do najduže 24 mjeseca od potpisivanja predugovora/ugovora;

• u roku od 30 dana od završetka izrade specifikacije skupina mora podnijeti Zahtjev za zaštitu naziva proizvoda Ministarstvu poljoprivrede.

Skupinom se može smatrati fizička ili pravna osoba kada se dokaže da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

1. jedini je proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev

2. s obzirom na zaštićene oznake zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, definirano zemljopisno područje posjeduje svojstva koja se znatno razlikuju od onih susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima.

Sredstva javne potpore za realizaciju programa osigurana su iz Državnog proračuna za 2016. godinu u iznosu od 589.000,00 kuna.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje:

• 75% troškova izrade prijedloga specifikacije i specifikacije, najviše do 50.000 kn;

• 85% troškova za laboratorijska ispitivanja, potrebna za izradu specifikacije, najviše do 10.000 kn;

• 75% troškova za anketna ispitivanja tržišta, najviše do 15.000 kn.

Visina potpore po pojedinom korisniku ne može prijeći 75.000 kn (uključujući PDV).
Više informacija možete dobiti ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci