20 stu 2015

ODRŽANA ČETVRTA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2014.-2020. NA TEMU CILJEVA I PRIORITETA

logo copy copy copy copy copy

Dana 19. studenoga 2015. u okviru provedbe projekta „PARTNERSHIP FOR ALL” u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja održana je četvrta radionica za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. na temu ciljeva i prioriteta. Na radionici su sudjelovali članovi Radne grupe za izradu i izvješćivanje o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2020.

Na početku radionice članovima Radne grupe ukratko je prezentirano Izvješće o evaluaciji Strategije razvoja ljudskih potencijala 2011.-2013. koje je nastalo temeljem upitnika koji je bio poslan na članove Radne grupe. Zaključeno je da je prethodna Strategija bila izrađena na kvalitetan način te će se u budućnosti dodatno raditi na povezivanju javnog, privatnog i civilnog sektora.

Nakon toga uslijedila je konstruktivna rasprava o SWOT analizi čiji je nacrt izrađen na prethodnoj radionici, te je u međuvremenu dorađena. Elementi SWOT analize analizirani su temeljem 3 prioriteta, a to su Tržište rada, Socijalno uključivanje te Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Navedena 3 prioriteta su osnova za daljnju razradu mjera, čemu je jučerašnja radionica poslužila. Sljedeća radionica dogovorena je za 15. prosinca 2015.

logicii

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima http://www.strukturnifondovi.hr/.

Za više informacija o Operativnom programu http://www.esf.hr/.

IMG 6744IMG 6751

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci