05 stu 2015

NAJAVA DRUGE RADIONICE IZ DRUGOG CIKLUSA RADIONICA NA TEMU „PRIPREMA PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA“

logici-potprogram-v

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u okviru Programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dana 10. studenog 2015. godine organizira jednodnevnu radionicu na temu „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova”.

Naglasak radionice će biti na prezentaciji on line MIS sustava prijave projekata te konkretnim vježbama samostalne pripreme projekata i unosa istih u on line MIS sustav.

Radionica je namijenjena predstavnicima javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije.

logo-eu-ulaganje

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci