13 lis 2015

NAJAVA PRVE RADIONICE U NIZU IZ DRUGOG CIKLUSA RADIONICA NA TEMU „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT MANAGEMENT“ U OKVIRU PROGRAMA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU ZA 2015. GODINU

logici-potprogram-v

 

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je u okviru prijave na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za regionalne koordinatore uspješno kandidirala projekt koji uključuje niz edukacija za predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije na teme vezane uz pripremu i provedbu EU projekata.

Radionice uključuju razne teme vezane uz pripremu i provedbu projekata u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova:

– Vještine upravljanja projektom – Project Management (dvodnevna radionica);

– Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (jednodnevna radionica);

– Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje) (jednodnevna radionica);

– Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva (jednodnevna radionica).

Osim navedenih tema, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja će za sve zainteresirane također organizirati i individualne projektne radionice na kojima će potencijalnim prijaviteljima projekata pružati svu potrebnu stručnu pomoć tijekom pripreme i razrade njihovih projekata, kako bi bili što uspješniji u kandidiranju projekata na ESI fondove.

Prva radionica u nizu iz drugog ciklusa radionica na temu „Vještine upravljanja projektom – Project Management” će se održati u petak i srijedu, 16. i 21. listopada 2015. godine s početkom u 08,00 sati u prostorima PORE, Florijanski trg 4, Koprivnica, dvorana na I. katu. Radionica je namijenjena predstavnicima javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije, koji pripremaju projekte za prijavu na ESI fondove, odnosno žele steći specifična znanja vezana uz tematiku pripreme i provedbe projekata za ESI fondove.

Sljedeće radionice na navedene teme će se održavati kontinuirano tijekom listopada i studenog 2015. godine te stoga pozivamo sve zainteresirane da se jave u PORU, kako bi dobili sve potrebne informacije o točnim terminima edukacija i individualnih projektnih radionica.

logo-eu-ulaganje

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci