01 lis 2015

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROGRAMA MRRFEU NA TEMU „FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA“

logici-potprogram-v

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u okviru Programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” za 2015. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dana 30. rujna 2015. godine održala je jednodnevnu radionicu na temu „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodtsvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)”.

Jednodnevna radionica održana je u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a prisustvovalo joj je 15-tak sudionika predstavnika javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije.

Cilj radionice je bio upoznati sudionike s računovodstvom EU projekata, financijskim planiranjem, praćenjem i izvještavanjem, a sve s ciljem jačanja kapaciteta JLS-a i institucija (javnog i civilnog sektora) kako bi im se ukazalo na važnost kvalitetnog planiranja troškova pri pripremi i razradi projekata s ciljem buduće uspješne provedbe EU projekata. Naglasak radionice je bio na definiranju elemenata projekta te sukladno tome izradi proračuna za konkretne projektne prijedloge i unos istih u on-line MIS sustav.

Ovo je ujedno posljednja radionica u okviru prvog ciklusa koje je organizirala i provela PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Radionice su bile organizirane za predstavnike javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije, a bile su koncipirane na način da se prva dva dana krenulo od prezentiranja osnova pripreme i provedbe EU projekata sukladno PCM (Project Cycle Management) metodologiji, dok je sljedeća dva dana naglasak bio na razradi projektnih ideja i unosu istih u on-line MIS sustav te detaljnoj izradi proračuna projekta za sve definirane elemente konkretnih projektnih prijedloga. Navedenim radionicama ukupno je prisustvovalo 60-tak polaznika s područja Koprivničko-križevačke županije.

Nakon ovog uspješno provedenog ciklusa radionica, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja će provesti i novi ciklus navedenih radionica koji će se održati tijekom listopada i studenog te poziva sve zainteresirane da iskoriste mogućnost i informiraju se u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja o novim terminima radionica kao i mogućnosti pružanja stručne pomoći tijekom pripreme i razrade njihovih konkretnih projektnih ideja kroz individualne projektne radionice, kako bi bili što uspješniji u kandidiranju projekata na ESI fondove.

logo-eu-ulaganje

 

IMG 1091aIMG 1094aIMG 1095aIMG 1097aIMG 1126a

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci