20 stu 2014

PORA RAZVOJNA AGENCIJA ORGANIZIRALA I PROVELA NIZ SEMINARA NA KOJIMA JE PRISUSTVOVALO 300 PREDSTAVNIKA PRIVATNOG SEKTORA, UDRUGA, INSTITUCIJA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je s ciljem jačanja kapaciteta dionika na području Koprivničko-križevačke županije za pripremu i provedbu EU projekata od lipnja 2014. godine organizirala i provela niz edukacija, radionica i individualnih projektnih savjetovanja za predstavnike privatnog sektora, udruga, institucija i jedinica lokalne samouprave.

Navedene edukacije je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizirala i provodila temeljem ostvarenih bespovratnih financijskih sredstava u iznosu od 83.200,00 kn iz Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Organizirano je ukupno sedam grupa edukativnih aktivnosti, od čega je dio bio namijenjen djelatnicima PORE, Koprivničko-križevačke županije i jedinica lokalne samouprave za jačanje svojih kapaciteta, dok je dio bio namijenjen privatnom sektoru i udrugama. Teme edukacija bile su priprema projekata za EU fondove, strateško planiranje, izrada analize troškova i koristi, primjena modela ugovora FIDIC, financijsko upravljanje u EU projektima, edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva te programi Europske unije. Na svim edukacijama sudjelovalo je više od 300 sudionika.

U okviru edukacije privatnog sektora i udruga PORA je samostalno organizirala i održala ukupno 24 radionice i individualna projektna savjetovanja za više od 100 predstavnika organizacija civilnog društva i poduzetnika s područja Koprivničko-križevačke županije na kojima su prezentirane mogućnosti pripreme i provedbe EU projekata. Isto tako sa svim zainteresiranim polaznicima održana su i individualna projektna savjetovanja s ciljem detaljnije razrade projektnih ideja i njihove pripreme za otvorene kao i nadolazeće EU natječaje.

Nakon ovog uspješno provedenog ciklusa edukacija, PORA i dalje nastavlja s navedenim aktivnostima te poziva sve zainteresirane da iskoriste mogućnost i informiraju se u PORI o novim seminarima kao i informacijama o mogućnostima ostvarivanja bespovratnih financijskih sredstava iz EU fondova.

 IMG 3464

IMG 3465IMG 3512 copyIMG 3535IMG 3611IMG 3951IMG 4018IMG 4041IMG 4383IMG 4442IMG 4467IMG 3302 copy copy copyP8290004PA290043

PA290009 copy

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci