07 lis 2014

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROJEKATA, PROGRAMA I DRUGIH AKTIVNOSTI U PODRUČJIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije:

  • studija (uključujući pred-investicijske, investicijske i studije izvodljivosti),
  • projekata,
  • programa,
  • drugih aktivnosti.

Pravo na sredstva mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog i JLP(R)S proračuna, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici) i organizacije civilnog društva (udruge).

Fond dodjeljuje do 200.000,00 kn po aktivnosti za:

  • subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima),
  • pomoći JLP(R)S i javnim ustanovama,
  • donacije udrugama.

Sredstva fonda dodjeljuju se za opravdane troškove aktivnosti do 80%, 60% odnosno 40% visine sredstava, ovisno o indeksu razvijenosti. Ponude se mogu dostaviti za najviše dvije aktivnosti.

Prihvatljivi su slijedeći troškovi provedbe projekta nastali nakon objave poziva:

  • nabava i najam materijala, opreme i prostora,
  • naknada (ugovor o djelu, autorski ugovori),
  • putni i
  • komunikacijski troškovi.

Rok za dostavu ponuda na poziv počinje danom objave istog u NN, a završava 31. prosinca 2014. godine, odnosno objavom na internetskoj stranici Fonda da su raspoloživa sredstva Fonda za poziv iskorištena.

Sva potrebna dokumentacija dostupna je na slijedećoj web adresi:

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JP%20OIRIS%202014.pdf

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica te na broj telefona 048/621-978 ili na e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci