07 lis 2014

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije za:

 • suproizvodnju:
  • toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija)
  • toplinske i električne energije (kogeneracija)
 • proizvodnju:
  • električne energije
  • toplinske/rashladne energije
  • čvrstih biogoriva.

Na natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog i JLP(R)S proračuna, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici). Fond će dodjeljivati pomoći JLP(R)S i javnim ustanovama te subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama za opravdane troškove projekta ovisno o indeksu razvijenosti, odnosno do 80%, 60% i 40% vrijednosti sredstava.

Opravdani su troškovi projekta oni nastali nakon objave natječaja, a odnose se na stručni nadzor projekta te na nabavu, ugradnju, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava za proizvodnju energije i proizvodnju čvrstih biogoriva.

Rok prijave je do 30. studenog 2014. godine.

Sva potrebna dokumentacija dostupna je na slijedećoj web adresi:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica te na broj telefona 048/621-978 ili na e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci