07 lis 2014

DO 27. LISTOPADA 2014. TRAJU WEB KONZULTACIJE O NACRTU OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“

U tijeku je revidiranje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, dokumenta koji obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020. Financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni Operativni programa iznosi 6,881 milijardi, a obuhvaća sljedeće prioritetne osi:

1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
3. Poslovna konkurentnost
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i održivost resursa
7. Povezanost i mobilnost
8. Socijalno uključivanje i zdravlje
9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
10. Tehnička pomoć

Tekst dokumenta izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U izradi dokumenta bitno je naglasiti i kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja po završetku procesa usvaja operativne programe, odnosno formalno odobrava korištenje ESI fondova kako je opisano u tim programima.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na engleskom jeziku, kao i Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva nacrta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na hrvatskom jeziku.

Ovim putem Vas ujedno pozivamo da do 27. listopada 2014. svoje komentare na tekst Operativnog programa dostavite na sljedeću adresu elektroničke pošte: [email protected]

Sve primjedbe bit će obrađene i uzete u obzir u procesu dovršetka nacrta Operativnog programa.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem vremenu i cijenimo Vaše mišljenje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci