25 ruj 2014

NAJAVA EDUKACIJE “STRATEŠKO PLANIRANJE KAO OSNOVICA ZA PRIPREMU PROJEKATA” U OKVIRU POTPROGRAMA V. MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja dana 02. i 03. listopada 2014. godine organizira dvodnevnu edukaciju pod nazivom “Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata”.

Edukacija će se održati za jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, te predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije u okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”.

Cilj edukacije je jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora PORE te jedinica lokalne i regionalne samouprave iz područja strateškog planiranja, ukazati na važnost strateškog planiranja, provedbe strateškog dokumenta, praćenja provedbe, povezivanje s proračunom, definiranje indikatora te prepoznavanje rizika.

Predavač će biti Logička matrica d.o.o.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci