18 ruj 2014

ODRŽANA EDUKACIJA „FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA“ U OKVIRU POTPROGRAMA V.

U okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je dana 17. i 18. rujna 2014. godine organizirala edukaciju “Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova”.

Edukacija je održana u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a prisustvovalo joj je 30-tak sudionika, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije.

Prvi dan edukacije sudionici su se upoznali sa osnovama provedbe EU projekata, osnovama financijskog planiranja i upravljanja te obvezama provedbe postupka nabave. Sudionici su odradili vježbe izrade ganntograma projekta, izmjene proračuna te izrade plana nabave na primjeru proračuna.

Drugi dan edukacije sudionici su upoznati sa financijskim upravljanjem tijekom novčanih sredstava, obvezama izvještavanja te studijama slučaja iz provedbe EU projekata. Sudionici su odradili vježbe izrade plana tijeka trošenja sredstava proračuna te izradu financijskog izvještaja projekta.

Izvođač edukacije bio je Projekt jednako razvoj d.o.o.

IMG 3499IMG 3506IMG 3509IMG 3513

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci