10 ruj 2014

NAJAVA EDUKACIJE “FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA” U OKVIRU POTPROGRAMA V. MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja dana 17. i 18. rujna 2014. godine organizira dvodnevnu edukaciju pod nazivom “Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)”.

Edukacija će se održati za regionalne koordinatore, predstavnike jedinica lokalne, regionalne samouprave, institucije i javni sektor s područja Koprivničko-križevačke županije u okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”.

Cilj edukacije je jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora te ostalih polaznika kako bi im se ukazalo na važnost kvalitetnog planiranja troškova pri pripremi i razradi projekata.

Predavač će biti Projekt jednako razvoj d.o.o.

Za sve dodatne informacije možete se javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci