22 srp 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU „JAČANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA“

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga” u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, Europski socijalni fond.

Navedeni poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren 21. srpnja 2014. godine do 22. rujna 2014. godine. Potencijalni prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, sindikati, škole, vrtići i zadruge.

Organizacije civilnoga društva (u daljnjem tekstu: OCD-i) predvodnice su u inoviranju socijalnih programa, mobiliziranju dodatnih resursa za podmirenje različitih socijalnih potreba te su prepoznate u svojoj ulozi zagovornika prava socijalno osjetljivih skupina te kao pružatelji socijalnih usluga i kao katalizatori zapošljavanja i socijalne kohezije na lokalnim razinama. S obzirom na značaj OCD-a u procesima reforme kroz koje sustav socijalne skrbi prolazi posljednjih nekoliko godina, posebno procese decentralizacije i deinstitucionalizacije usluga za koje država nema dovoljno ljudskih resursa kao i potrebu olakšavanja integracije postojećih socijalnih usluga u širem smislu, pozivom na dostavu projektnih prijedloga želi se povećati učinkovitost i sposobnost OCD u pružanju socijalnih usluga. Specifično, cilj je unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.

Informativna radionica održat će se 29. srpnja 2014. godine u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb, s početkom u 10 sati.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/77.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci