22 srp 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU „MIKRO PROJEKTI PODRŠKE INOVATIVNIM AKTIVNOSTIMA MALIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA LOKALNI RAZVOJ“

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj” u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, Europski socijalni fond.

Navedeni poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren 21. srpnja 2014. godine do 06. listopada 2014. godine. Potencijalni prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva i zadruge.

Organizacije aktivne na lokalnim razinama vrlo su važni akteri demokratskog društva, te često pronalaze najbolja rješenja za probleme lokalnih zajednica jer poznaju i uzimaju u obzir lokalne potrebe i interese, rade na izgradnji povjerenja, jačanju sudjelovanja građana, društvenih mreža i podrške te izgradnji dobrih odnosa u zajednici.

Pozivom se želi jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima, te jačati njihove kapacitete za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta).

Informativna radionica održat će se 29. srpnja 2014. godine u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb, s početkom u 10 sati.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/85.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci