01 srp 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU SPOSOBNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA – OPERATIVNE POTPORE IPA UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA – POTPORA REGIONALNIM TEMATSKIM UDRUGAMA

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj Sposobnosti civilnog društva – Operativne potpore IPA udrugama civilnog društva – Potpora regionalnim tematskim udrugama.

Opći cilj ovog natječaja jest postići dinamičnije civilno društvo koje će aktivno sudjelovati u javnim raspravama o demokraciji, ljudskim pravima, socijalnoj uključenosti i vladavini prava te koje će imati dovoljne kapacitete da može utjecati na politiku i donošenje odluka.

Specifični ciljevi natječaja su veći angažman i kapaciteti organizacija civilnog društva te omogućavanje da se glas građana čuje i da mogu utjecati na procese reforme javnog sektora kroz analize, praćenja i zagovaranja. Sve to treba se dogoditi kroz udruživanje u regionalne asocijacije.

Aktivnosti koje će se provoditi putem ovog natječaja trebale bi pridonijeti ukupnom proširenju EU politika na razvoj civilnog društva i dovesti do sljedećih rezultata:

– bolja suradnja između civilnog društva i javnih vlasti,

– bolje razumijevanje i vidljivost rada koje provodi civilno društvo,

– regionalne i nacionalne mreže organizacija civilnog društva moraju imati pravovremene konzultacije s građanima, moraju provoditi ankete i visokokvalitetna istraživanja te strateška zagovaranja,

– državne institucije moraju prepoznati važnost i vrijednost sudjelovanja civilnog društva u procesu reformi.

Ovaj natječaj poduprijet će (regionalne) udruge/mreže/saveze/fundacije koje se bave sljedećim tematskim područjima:

– promicanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda te poboljšanje u poštivanju prava LGBTI osoba,

– borba protiv korupcije i organiziranog kriminala,

– poboljšanje socijalnog dijaloga i jačanje kapaciteta socijalnih ekonomskih partnera,

– promocija (društvene i gospodarske) uključenosti te zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, poboljšanje u poštivanju prava koja se tiču ​​prije svega Roma,

– promicanje društvene i ekonomske uključenosti dobnih skupina koje su u riziku od marginalizacije, posebno mladih,

– promicanje medijskih samoregulatornih tijela i/ili novinarskih sindikata (novinarskih vijeća).

Ovih šest tematskih područja predstavljaju šest grupa, od kojih će se nastojati financirati po jedan projekt iz svake grupe.

Maksimalan iznos sredstava iznosi 1.350.000 eura, a bit će podijeljen između šest, gore navedenih grupa. Sredstva po pojedinoj grupi iznose minimalno 50.000, a maksimalno 225.000 eura.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije ili udruženja organizacija civilnog društva koje djeluju u zemljama korisnicama IPA programa, ili udruge koje djeluju u postojećim udruženjima unutar EU, a koje će djelovati kao inkubatori sredstava za zemlje korisnice IPA programa(prijenos sredstava IPA korisnicima se mora izvršiti nakon prve godine).

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/sposobnosti-civilnog-drustva-operativne-potpore-ipa-udrugama-civilnog-drustva-potpora-regionalnim-tematskim-udrugama-europeaid136034dhactmulti

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci