20 svi 2014

MINISTARSTVO ODOBRILO 2,8 MIL. KUNA ZA JLS-e S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je popis projekata odabranih za sufinanciranje u 2014. godini po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2014. godinu. Javni poziv bio je objavljen krajem siječnja 2014. godine s rokom za dostavu prijave do 10. veljače 2014.

Ministarstvo je u skladu s Indeksom razvijenosti izvršilo alokaciju sredstava po županijama. Za Koprivničko-križevačku županiju alocirano je 2.652.000,00 kuna. Odobreno je ukupno 7 projekata u iznosu od 2.807.000,00 kuna, odnosno 155.000,00 kuna više od prvotne alokacije.

Sredstva su odobrena kako slijedi:

1. Općina Kloštar Podravski – Uređenje društvenog doma Kloštar Podravski – 95.000,00
2. Općina Gornja Rijeka  – Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka – 389.000,00
3. Općina Kalnik – Dogradnja i rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića – 631.000,00
4. Općina Koprivnički Bregi – Poboljšanje kvalitete života izgradnjom komunalne infrastrukture-pješačkih staza u Općini Koprivnički Bregi – etapa II – 628.000,00
5. Općina Rasinja – Modernizacija prometnica na području Općine Rasinja – 293.000,00
6. Općina Virje – Dovršetak izgradnje dječjeg vrtića s jaslicama u Virju – 680.000,00
7. Općina Legrad – Obnova i rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Zablatje – 91.000,00

PORA je aktivno promovirala navedeni Javni poziv kroz informiranje svih JLS-a o mogućnostima kandidiranja projekata na isti, organizirala prezentaciju Javnog poziva te pružila stručnu pomoć prilikom kreiranja i popunjavanja projektne dokumentacije.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci