19 svi 2014

PORI ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROVEDBU EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU POTPROGRAMA V. – MRRFEU

PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja na temelju objavljenog Poziva za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za Potprogram V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” za 2014. godinu, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije su odobrena bespovratna financijska sredstva u iznosu od 83.200,00 kn.

Cilj Potprograma V. je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pristupnih fondova Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova. Kroz ovaj Potprogram mogu se financirati troškovi edukativnih aktivnosti, odnosno stjecanje specifičnih znanja vezanih uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU.

Na temelju dobivenih bespovratnih financijskih sredstava, PORA će u narednom periodu (zaključno s 20. studenim 2014. godine) organizirati i provoditi edukativne aktivnosti za djelatnike jedinica lokalne i regionalne samouprave na sljedeće teme: Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije kroz provedbu projektnih klinika (5 jednodnevnih klinika); Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata (dvodnevna radionica), Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi (dvodnevna radionica), Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj (jednodnevna radionica), Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje – dvodnevna radionica), Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva (2 jednodnevne radionica i projektna klinika), Programi Europske unije (4 jednodnevne radionice i dvije projektne klinike).

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci