23 tra 2014

HRVATSKA DOSTAVILA PARTNERSKI SPORAZUM EUROPSKOJ KOMISIJI

U skladu s utvrđenim rokovima za sve zemlje članice Europske unije, Hrvatska je danas Europskoj komisiji dostavila nacrt Partnerskog sporazuma, krovnog plansko-programskog dokumenta kojim naša zemlja, prvi put kao ravnopravna država članica Europske unije, planira ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje razdoblje 2014.-2020.

U idućim mjesecima, temeljem tog dokumenta, Hrvatska će formalno pregovarati s Europskom komisijom o područjima koja će se financirati iz EU fondova nakon čega se očekuje usvajanje Partnerskog sporazuma.

Partnerski sporazum pripremljen je u dijalogu s Europskom komisijom, te na temelju javnih konzultacija u koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, po načelu partnerstva, uključilo lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu, gospodarske i socijalne partnere, te organizacije civilnog društva.

U razdoblju 2014.-2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i financijskih fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura od čega je za ulaganje u rast i radna mjesta namijenjeno 8,397 milijardi eura, a za poljoprivredu i ruralni razvoj 2,026 milijardi eura.

Za pomorstvo i ribarstvo raspoloživo je dodatnih 280 milijuna eura, za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2014. i 2015. godini 66,177 milijuna eura, te 456,147 milijuna eura iz Instrumenta za povezivanje Europe 2014.-2016.

Sukladno strategiji Europa 2020 i Zajedničkom strateškom okviru, sredstva za kohezijsku politiku u Hrvatskoj namijenjena su za ciljeve zapošljavanja, povećanog ulaganja u istraživanje i razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, ulaganje u obrazovanje, smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti, prometno povezivanje, te jačanje kapaciteta javne uprave i pravosuđa.

Hrvatski nacionalni ciljevi do 2020. godine usmjereni su prije svega na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i siromaštva te jačanje ljudskih resursa.

U sklopu programiranja, utvrđeno je 6 strateških područja u kojima se očekuju pozitivne promjene korištenjem sredstava iz europskih fondova, a to su:

konkurentnost – razvoj konkurentnih i inovativnih poduzeća,

“zeleno” življenje – promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite prirodnih resursa,

povezanost – održiva i moderna prometna i mrežna infrastruktura,

zapošljivost – povećanje sudjelovanja na tržištu rada i poboljšanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja,

siromaštvo – smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti,

javne usluge – učinkovita javna uprava i pravosuđe.

Paralelno s Partnerskim sporazumom, Hrvatska priprema i operativne programe u kojima se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za provedbu i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Rok za dostavu operativnih programa Europskoj komisiji je 22. srpnja ove godine.

Za razdoblje 2014.-2020., Hrvatska priprema operativne programe iz područja konkurentnosti i kohezije (za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda), iz područja učinkovitih ljudskih resursa (za korištenje Europskog socijalnog fonda), Program ruralnog razvoja (za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj), te operativni program za Europski pomorski i ribarski fond.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci