11 tra 2014

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNE POZIVE ZA KAPITALNE I TEKUĆE PROJEKTE TE AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

Koprivničko-križevačka županija 10. travnja 2014. godine objavila je Javne pozive za kapitalne projekte:

K 100064 – Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije do građevinske dozvole za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave;

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku: http://kckzz.hr/javni-poziv-za-kapitalni-projekt-k-100064-sufinanciranje-izrade-tehnicke-dokumentacije-do-gradevinske-dozvole-za-pripremu-eu-projekata-u-jedinicama-lokalne-samouprave/.

K 100065 – Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije projekata JLS za apliciranje na izvore bespovratnih sredstava fondova EU;

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku:http://kckzz.hr/javni-poziv-za-kapitalni-projekt-k-100065-sufinanciranje-izrade-popratne-dokumentacije-projekata-jls-za-apliciranje-na-izvore-bespovratnih-sredstava-fondova-eu/.

K-100013 – Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem do 10 % vrijednosti radova po situaciji za odvodnju i pročišćavanje za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini;

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku: http://kckzz.hr/javni-poziv-za-kapitalni-projekt-k-100013-izgradnja-komunalne-vodne-infrastrukture-sufinanciranjem-do-10-vrijednosti-radova-po-situaciji-za-odvodnju-i-prociscavanje-za-jls-svrstane-u-i-ii-i-iii-sk/.

K-100013 – Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem do 10 % vrijednosti radova po situaciji za magistralne vodoopskrbne sustave i objekte na magistralnom vodoopskrbnom sustavu za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini.

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku:http://kckzz.hr/javni-poziv-za-kapitalni-projekt-k-100013-izgradnja-komunalne-vodne-infrastrukture-sufinanciranjem-do-10-vrijednosti-radova-po-situaciji-za-magistralne-vodoopskrbne-sustave-i-objekte-na-magistralnom/.

K 100008 – Poduzetničke zone na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini;

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku: http://kckzz.hr/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-kapitalni-projekt-k-100008-poduzetnicke-zone-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2014-godini/.

K 100056 – Sufinanciranje gradnje vodne i komunalne infrastruktura za investicije u JLS od posebnog prioriteta prema ŽRS na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini;

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku: http://kckzz.hr/javni-poziv-za-kapitalni-projekt-k-100056-sufinanciranje-gradnje-vodne-i-komunalne-infrastruktura-za-investicije-u-jls-od-posebnog-prioriteta-prema-zrs/.

T 100026 – Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini;

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku: http://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100026-financijska-potpora-fizickim-osobama-za-investicije-u-toplinske-sustave-i-ostale-mjere-energetske-ucinkovitosti/.

te za Aktivnost A 100077 – Djelatnost udruga građana iz područja gospodarstva i poljoprivrede u 2014. godini.

Detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku: http://kckzz.hr/javni-poziv-za-aktivnost-a-100077-djelatnost-udruga-gradana-iz-podrucja-gospodarstva-i-poljoprivrede-u-2014-godini/.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048 621 978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci