02 sij 2014

OTVOREN NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRTE RADI SUFINANCIRANJA EDUKACIJE VOZAČA O ELEMENTIMA EKO VOŽNJE

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko vožnje.

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje edukacije o elementima eko vožnje (treninga eko vožnje) vozača svih kategorija vozila. Ponudu za ovaj Natječaj mogu dostaviti trgovačka društva i obrti koji žele educirati zaposlene vozače o navedenom stilu vožnje.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva i obrti ako:

– dostave dokumentaciju za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom Natječaju,

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– ulažu vlastita sredstva u projekte za koje dodjeljuju sredstva Fonda putem objavljenog Natječaja,

– prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju i općim aktima Fonda,

– sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u projekt,

– pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava od strane Fonda,

– udovoljavaju i druge uvjete utvrđene Natječajem.

Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem subvencija (bespovratnih sredstava).

Fond će subvencionirati opravdane troškove ulaganja bez PDV-a u visini do 40%, ali ne više od 100.000,00 kn po ponudi.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se trgovačkim društvima i obrtima sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koje se smatraju potporama male vrijednosti.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju utvrđena su Financijskim planom Fonda za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu, aktivnost K2022 – Poticanje čistijeg transporta u iznosu do 1.000.000,00 kuna.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Natječaju su troškovi provedbe edukacija vozača o elementima eko vožnje bez PDV-a, nastali od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama” zaključno s 31. prosincem 2014. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa.

Ponuditelji mogu dostaviti najviše jednu ponudu za edukacije vozača koje su predmet ovog Natječaja.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom ponuditelja u roku od 60 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama”.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci