02 sij 2014

OTVOREN NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADSKOM PROMETU

Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava radi sufinanciranja izrade programa energetske unčinkovitosti u gradskom prometu.

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitos (u daljnjem tekstu: Fond) radi sufinanciranja izrade programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu.

Cilj izrade programa je razrada primjenjivih mjera energetske učinkovitosti u gradskom prometu čija bi primjena rezultirala smanjenjem potrošnje primarne energije te smanjenjem emisija ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova, osiguravajući održivost gradskog prometnog sustava.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave sa statusom grada ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

· dostave ponudu za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom Natječaju,

· ulažu vlastita sredstva u izradu programa za koje se dodjeljuju sredstva Fonda,

· prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju izrade programa za koje se odobravaju sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju i općim aktima Fonda,

· sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u izradu programa,

· pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava od strane Fonda.

Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se gradovima putem financijskih pomoći u iznosu:

· do 80% opravdanih troškova ulaganja ako se projekt provodi odnosno grad se nalazi na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske, prve skupine otoka, području proglašenim kao zaštićeno područje prirode, ili ako grad pripada prvoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske,

· do 60% opravdanih troškova ulaganja ako se projekt provodi odnosno grad se nalazi na
području druge skupine otoka, brdsko-planinskom području, ili ako grad pripada drugoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH,

· do 40% opravdanih troškova ulaganja ako se projekt provodi odnosno grad se nalazi na područjima koja nisu obuhvaćena područjima iz prethodne dvije alineje.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava Fonda po ovom Natjačju utvrđen je Financijskim planom Fonda.

Opravdani trošak ulaganja u smislu ovog Natječaja je trošak nabave stručne konzultantske usluge za izradu programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu, koja uključuje:

· provedbu aktivnosti potrebnih za utvrđivanje postojećeg stanja prometnih sustava grada (istraživanja, mjerenja, analize, modeliranja i dr.)

· razradu provedbe mjera („Car Sharing” shema, uvođenje napredne regulacije križanja opremljenih inteligentnim semaforima, te ostale mjere) koja sadržava:

– specifikaciju svih potrebnih aktivnosti za provedbu mjere,

– odgovornosti za provedbu tih aktivnosti,

– procjenu troškova provedbe mjere,

– vremenski okvir provedbe mjere,

– procjenu ušteda energije i smanjenja emisija štetnih plinova, te

– način praćenja i ocjene učinaka.

Ponuditelji na ovaj Natječaju mogu dostaviti jednu ponudu.

Ponude zajedno sa svom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u roku od 60 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama”.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci