24 sij 2014

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG SAVJETOVANJA O NACRTU PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA 2014. GODINU

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu. Pravilima se...

[ Pročitaj više... ]
24 sij 2014

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFO DANA O NATJEČAJIMA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I FONDOVA EU ZA 2014. GODINU

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima bespovratnih sredstava, organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva...

[ Pročitaj više... ]