08 stu 2013

ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA „NA TEMU VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dana 05, 06. i 07. studenog 2013. godine u Koprivnici održala je radionicu na temu „Vještine upravljanja projektnim ciklusom” s naglaskom na strateško planiranje.

Trodnevnoj radionici prisustvovalo je petnaestak članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije. Cilj edukacije bio je ojačati kapacitete članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije kako bi samostalno pripremali i provodili projekte sufinancirane EU sredstvima.

Prvi dan seminara bio je posvećen procesima strateškog planiranja u razdoblju 2014-2020, povezanosti strateškog planiranja s proračunom, dionicima u strateškom planiranju, razinama planiranja, te ih se upoznalo s EU/ESI fondovima, procesom programiranja u RH i Operativnim programima u RH.

Sljedeća dva dana naglasak je bio na pripremi projekata po metodologiji Project cycle managementa, započelo se uvodom u projektni ciklus te izradom stabla problema i stabla ciljeva temeljenih na konkretnim projektnim idejama polaznika te razradom logičke matrice i proračunom projekta. Potom se polaznicima prezentirao PRAG priručnik o pravilima sekundarne nabave u EU projektima te natječaji za bespovratna sredstva iz EU fondova (Upute za prijavitelje), ukazalo im se na najčešće pogreške u pripremi projekata te su im dani praktični savjeti vezano za izvješčivanje i provedbu EU projekata.

Izvođač edukacije bila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

IMG 1664IMG 1676IMG 1689

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci