02 srp 2013

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE POZIVA NA PARTNERSKE KONZULTACIJE ZA IZRADU PROGRAMSKIH DOKUMENATA ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE EUROPSKE UNIJE 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao tijelo odgovorno za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. upravlja procesom pripreme programskih dokumenata koji će predstavljati osnovu za korištenje sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda EU u spomenutom razdoblju.

Ministarstvo je na godišnjoj konferenciji „Ususret EU fondovima” koja je održana 06. i 07. lipnja 2013. godine započelo s javnim partnerskim konzultacijama, kako bi se dala prigoda svim zainteresiranim dionicima da se uključe u proces programiranja i odlučivanja o tome što će se financiarati iz sredstava strukturnih i Kohezijskog fonda EU.

Ministarstvo je na svojoj internet stranici objavilo i 11 online upitnika koji odgovaraju tematskim ciljevima strategije Europa 2020. koja propisuje strateške ciljeve koji se žele postići na razini EU 2020. godine, a naziva se i Strategijom za pametan, održiv i uključiv rast.

Tematski ciljevi strategije Europa 2020 odnose se na jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, poboljšani pristup i kvalitetu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, podršku prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2, promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevenciju i upravljanje rizicima, zaštitu okoliša i promicanje učinkovitosti resursa, promicanje održivog prometa, promicanje zapošljavanja i podršku mobilnosti radne snage, promicanje socijalnog uključivanja te borbu protiv siromaštva, ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje i jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovitu javnu upravu. Upitnici se popunjavaju na način da ispitanici iskažu mišljenje što je najveća potreba RH za ulaganjem.

Pozivamo Vas da se uključite u proces programiranja popunjavanjem upitnika, te date svoj doprinos u utvrđivanju razvojnih prioriteta za Republiku Hrvatsku.

Upitnici se nalaze na web adresi http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1528 i možete ih popunjavati do 10.07. 2013. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci