26 lip 2013

NAJAVA DANA OTVORENIH VRATA PORE I RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA EU COMPASS2 POVODOM ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EU

U okviru obilježavanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju pozivamo Vas na Dan otvorenih vrata PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja i jednodnevnu radionicu u okviru provedbe projekta EU Compass...

[ Pročitaj više... ]
26 lip 2013

OBJAVLJEN NATJEČAJ JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje EU projekata, objavio je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) ‘Jačanje socijalnog dijaloga’. Opći cilj natječaja je promicanje i...

[ Pročitaj više... ]
26 lip 2013

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA POBOLJŠANJE PRISTUPA TRŽIŠTU RADA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Služba za financiranje i ugovaranje projekata EU, provedbeno tijelo Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavila je poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru...

[ Pročitaj više... ]
26 lip 2013

OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA ZA POTPORE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA U 2013. GODINI

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za programe turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske (dalje u tekstu: TZ)....

[ Pročitaj više... ]