26 lip 2013

OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA ZA POTPORE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA U 2013. GODINI

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za programe turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske (dalje u tekstu: TZ).

Turistički nerazvijenim područjem se smatraju: područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba, sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:

1. Programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije i to: programe razvoja novih turističkih inicijativa i proizvoda destinacije, programe unapređivanja turističke ponude destinacije i/ili pojedinih elemenata i kvalitete turističkog proizvoda/ponude, nabavu opreme i rekvizita za održavanje događanja/manifestacija (osim radijske, televizijske i audio vizualne opreme).

2. Programe edukacije i to: seminare/radionice za podizanje standarda i kvalitete usluga nositelja turističke ponude i davatelja usluga, seminare/radionice za razvoj ponude selektivnih oblika turizma, seminare/radionice za poticanje turističkih razvojnih inicijativa i definiranje novih turističkih proizvoda, ostalu tematsku i strukovnu edukaciju za nositelje turističke ponude i davatelje usluga u realizaciji novih proizvoda i usluga i dr.

3. Programe korištenja sredstava EU fondova i javnu turističku infrastrukturu: sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije za razvojne turističke projekte i javnu turističku infrastrukturu za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, koji su već prijavljeni Ministarstvu turizma ili drugim nadležnim ministarstvima, sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom upravlja turistička zajednica, sukladno o Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09).

4. Programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica i to: aktivnosti na uređenju turističkog prostora/destinacije i okoliša, te unapređivanje uvjeta boravka turista (osim izgradnje komunalne infrastrukture), turističku/smeđu signalizacija sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/02), izradu i/ili ažuriranje alata e-marketinga TZ (aplikacije za pametne telefone i tablet uređaje, Web 2.0., elektronske destinacijske informacijske baze, interaktivni kartografski sustavi, aplikacije za GPS sustave, QR i dr. ).

Korisnici potpore su turističke zajednice koje samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe iz točke II. ovog Javnog poziva (dalje u tekstu: TZ).

Jedna TZ u jednoj kalendarskoj godini za potpore može kandidirati najviše pet (5) programa.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe jedne TZ u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn (ne primjenjuje se u slučaju kada više TZ zajednički kandidiraju jedan program, te u slučaju kada TZ kandidira program korištenja sredstava EU fondova).

Rok za prijavu na natječaj je 5. srpnja 2013. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 5. srpnja 2013.)

Natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećem linku: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7937

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci